SIGBJØRN LINGA Sigbjorn.linga@bt.no

– Det er slik at tårene kommer. Helt enormt. Jeg har ikke ord for innsatsen. Dette viser ånden i et bygdesamfunn der folk virkelig bryr seg, sier kvinnen.

Trist historie BT fortalte i mai historien om den 33 år gamle kvinnen som ikke har sett sin egen sønn mer enn en halv time siden september 1999. Barnefaren tok den gang med seg sønnen til sitt eget hjemland, Mexico, der han fortsatt holder seg skjult..

Siden har privatetterforsker Harald Olsen arbeidet for å finne ham, men uten å lykkes. Utgiftene til kvinnen har for lengst passert 200.000 kroner. Fylkesmannen har avslått å bistå økonomisk.

Reagerte straks Etter at BT skrev om saken, reagerte tre kvinner fra kvinnens hjembygd i Hardanger umiddelbart. De startet en innsamlingsaksjon, som så langt har innbrakt over 20.000 kroner fra ivrige givere.

– Vi så hvordan hun hadde det, og det er en fin måte å hjelpe noen som ikke har det så godt selv. Alt koster jo, samme hva det er, sier en av initiativtakerne til aksjonen, som ennå ikke er avsluttet.