Normal kjøretid gjennom de tre kommunene Hyllestad, Høyanger og Balestrand er to timer og 45 minutter.

— Det er bare flaks at beredskapen ikke har fått alvorlige konsekvenser for liv og helse, sier Kjetil Drange, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i Sogn og Fjordane.

Utenom kontortiden er normal bemanning to betjenter på vakt, ifølge lensmann Atle Førde. Men deler av døgnet har de såkalt reservetjeneste Det betyr at de rykker ut hjemmefra ved behov.

Milevis til fergen

— Når den ene bor i Hyllestad og den andre i Balestrand, er det 114 kilometer mellom dem i utgangspunktet. Da går det minst en halvtime før de i det hele tatt kan møtes og rykke ut på oppdraget. Hvis de må innom lensmannskontoret for å hente våpen, går det enda lengre tid, sier Drange, som også er operasjonsleder i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Lensmannsdistriktet i Høyanger dekker begge sider av Sognefjorden. Om natten er nærmeste ferge Lavik-Oppedal. Distansen fra lensmannskontoret på nordsiden til Ortnevik på sørsiden er 112 kilometer. Med ferge er normal kjøretid to timer og 20 minutter.

Lensmannen innrømmer at beredskapen er spesielt dårlig for bygdene på sørsiden av fjorden.

— Vi risikerer å få fryktelig lang kjørevei. Det bor riktignok ikke så mange på sørsiden, og vi har få oppdrag der. Ordensmessige oppdrag har vi nesten ikke. Men branner og ulykker kan skje når som helst. Og vi har selvsagt et politifaglig ansvar også for innbyggerne der, sier Førde.

— Har dere avtale med skyssbåt som kan ta dere over fjorden når det ikke går ferge?

— Nei, da må vi bruke nettverket vårt og finne en som har en båt og kan hjelpe oss. Ellers er vi henvist til fergen fra Lavik som går hele døgnet. Vi kan også be om bistand fra Gulen. Men de har nesten like lang vei å kjøre, sier Førde.

Gulen lensmannskontor i Eivindvik er bare åpent tre dager i uken.

- Ikke forsvarlig

— I våre tre kommuner har vi om lag én tjenestemann pr. 1000 innbyggere, noe som er rundt halvparten av det uttalte målet. Vi har omtrent samme bemanning som resten av politidistriktet. Mannskapsmessig er vi på et minimum, og egentlig under det også. Med tanke på operativt mannskap til vakt og beredskap vil jeg hevde at vi ligger under et forsvarlig nivå. Konsentrerer man mannskapene rundt tettstedene, går det på bekostning av tilstedeværelse i periferien. Det synes jeg er en uheldig utvikling, sier lensmannen.

Ifølge Kjetil Drange er det heller regelen enn unntaket at politiet kommer etter de andre nødetatene når det skjer en ulykke.

— Politidirektoratet har antydet at vi bør ha en responstid på 8–10 minutter og sammenligner oss med de andre nødetatene. Vi har påpekt at det er store avstander i fylket og mange fergestrekninger. Vi er også organisert helt annerledes enn ambulansetjenesten og brannvesenet. Når vi gir en nøktern beskrivelse og forteller at vi ofte kommer sist av nødetatene, opplever vi ikke å bli trodd av Politidirektoratet. Det forteller meg at de som tar avgjørelser, ikke har føling med hvordan hverdagen er i distriktene, sier Drange.

Lensmann Einar Vatne i Lindås og Meland sier at folk i distriktene er mer vant til å klare seg selv.

— Folk i periferien er ofte flinke til å ordne opp på egen hånd, det ligger i blodet deres. De er vant til at det kan ta tid før politiet kommer. Vi får flere klager hvis politiet ikke er på plass innen ti minutter i tettbygd strøk, sier han.