Resultatet etter årets bispedømmerådsvalg er klart. For mange har valget dreid seg om kampen for og imot vielse av homofile par i kirken. Foreningen Foreldrerett anbefalte åtte kandidater fra Bjørgvin som vil at ekteskapet skal være forbeholdt mann og kvinne, mens Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile anbefalte tre andre kandidater.

Nå er tre kandidater valgt: Det øverste navnet på hver liste, pluss nummer tre på listen til Foreldrerett.

Nordisk nettverk for ekteskapet (NNFE) har forsøkt å kartlegge alle kandidatenes syn på homovielser i kirken. Her er den komplette listen over Bjørgvin-kandidatene

Her er de nye rådsmedlemmene:

Cathrine Halstensen (30)

Anbefalt av Åpne Kirkegruppe.

Svar til NNFE (For eller imot homoekteskap i kirken): Var ikke i stand til å svare umiddelbart. Ville tenke gjennom spørsmålene og svare skriftlig.

Diakoni (kirkens arbeid for trengende, red.anm.) er min store hjertesak, sier Halstensen som til daglig jobber med hjelpearbeid i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Hun synes det er viktig at kirken møter folk med respekt og verdighet i den livssituasjonen de er i.

– Vi må fortsette å dyrke det kirken er gode på: Dåp, vielse og begravelse. Her møter vi bredden av folk som ikke går så ofte i kirken. Ungdomsarbeid er også ekstremt viktig. Da møter mange kriken for første gang, og vi må få dem med oss videre. Jeg ønsker meg lavterskeltilbud for familier og et attraktivt konfirmantopplegg hvor ungdommene får noe igjen for tiden de bruker.

Homoekteskap

– Jeg synes ikke homofile prester skal være noe tema. Prestens legning skal ikke ha noe å si i en ansettelse. Spørsmålet om vielse av homofile i kirken er litt mer komplisert. Jeg vil ikke si nei til de som ønsker å bruke kirken, men det må gjøres med varsomhet og respekt for flest mulig. Jeg tror ikke det er klokt å gå for fort frem i denne saken, men heller ta noen ekstra skritt, sier hun.

– Hva synes du om å bli anbefalt av Åpen Kirkegruppe?

– Det er ikke meg imot. For meg handler dette om menneskeverd og jeg tror mitt syn gjenspeiler det folk flest tenker, sier hun.

Nå gleder Halstensen seg til å gå inn i oppgavene i Bispedømmerådet.

– Jeg tror det blir lærerikt. Jeg kjenner godt til Ingmar fra før, han er en flott kandidat. Bodil kjenner jeg ikke, men også hun virker som en god kandidat.

Les alle kandidatenes (ikke bare de innvalgte) svar på fire spørsmål fra BT.

Ingmar Ljones (65)

Anbefalt av Foreldrerett.

Svar til NNFE (For eller imot homoekteskap i kirken): Ja. Ekteskapslova må gjelda for par av ulike kjønn, og vi må finna ei anna løysing for einkjønna forhold.

– For meg er det viktig å ha en åpen og omsluttende folkekirke. Det er veldig kjekt å treffe folk som sier at kirken betyr mye for dem selv om de ikke går dit så ofte. Samtidig er kirken et trossamfunn hvor mange finner sitt åndelige hjem. Denne kombinasjonen er veldig god, sier den tidligere bergensordføreren.

Også han trekker frem diakonalt arbeid som en av sine hjertesaker.

– Det å bry seg om de som trenger hjelp er dypt forankret i kristendommen. Det er også viktig å være en misjonerende kirke, for budskapet kirken har er så fint og verdifullt. Sang, musikk og glede må det også være plass til i kirken.

For å skape en åpen og inkluderende kirke mener Ljones kirken trenger flere ressurser. Han sier bispedømmerådet har en viktig oppgave med dette.

– Vi må være tydelige på behovet for midler, for i dag er manglende økonomi altfor styrende for kirken. Når folk har brukt for kirken må de ikke møte en stengt dør, verken fysisk eller åndelig. Vi trenger ressurser til å møte folk i alle situasjoner.

Ljones jobber nå som seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune. Han går av med pensjon dagen før han trer inn i Bispedømmerådet, og ser frem til den nye tilværelsen.

– Det skal bli fint å bruke tid og krefter på kristent arbeid. Når jeg har vært aktiv i politikken har det vært vanskelig å få nok tid til det, sier han.

Bodil Birkenes (54)

Anbefalt av Foreldrerett.

Svar til NNFE (For eller imot homoekteskap i kirken): Jeg vil ikke stemme for en liturgi som åpner for vigsel av andre samlivsformer enn ekteskap mellom mann og kvinne.

– Jeg synes familiearbeid er viktig. Mange sliter med å inkludere småbarnsfamilier i gudstjenesten. Her må vi legge bedre til rette og finne et tilbud som passer. Da trenger vi kateketer, barnearbeidere og dåpsopplæringskonsulenter som kan litt om dette, sier hun.

Hun trekker også frem ungdomsarbeidet i menighetene som et viktig satsingsområde.

– Vi må bygge videre på kontakten med konfirmantene så det ikke bare blir en gjesteopptreden i kirken. Da trenger vi gode ungdomsgudstjenester og aktiviteter i menigheten som appellerer til ungdommen.

54-åringen jobber til daglig som lektor ved Kongshaug Musikkgymnas, og er bosatt på Askøy.

— Blir krevende

Birkenes har stått øverst på Foreldreretts anbefalingsliste for Bjørgvin. Hun er glad for å stå på listen, men er usikker på hva det hadde å si for valgresultatet.

– En slik anbefaling kan jo slå ut begge veier, sier hun.

– Hva tenker du om at du nå skal inn i Bispedømmerådet?

– Jeg er spent på det. Jeg tror det blir ganske krevende, og at vi må ta stilling til mange vanskelige problemstillinger.

Les mer om kandidatene hos Den norske kirke

Hva synes du kirken skal være?

VALGT: Cathrine Halstensen
VALGT: Ingmar Ljones
VALGT: Bodil Birkenes