HELLE AARNES

Smerter og store plager til tross: Hittil har det ikke vært mulig å påvise noe galt i nakken hos nakkeslengpasienter med kroniske plager. Men UiB-forsker og seksjonsoverlege Jostein Kråkenes har påvist endringer i leddbåndene øverst i nakken hos kroniske nakkeslengpasienter. Og 30. mars fikk prosjektet tildelt 1,7 millioner kroner fra Grieg Foundation. Forskerne er selvsagt hoppende glade, for nå kan de fortsette forskningen.

— Bevilgningen er svært gledelig. Nå kan vi ansette en stipendiat og vi har sikret driften i to år, sier prosjektansvarlig Ansgar Espeland.

Funnene er gjort ved hjelp av en ny MR-metode, og er basert på undersøkelser av personer med kroniske skader.

Først i verden

— Vi er de første i verden som har studert leddbåndene i øvre nakkeregion etter nakkesleng. Nå vil vi også kunne undersøke leddbåndene i den akutte skadefasen, gjøre oppfølgingsstudier og prøve å finne ut om vi kan gjøre noe for å forebygge senskader, sier Jostein Kråkenes, seksjonsoverlege ved radiologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Kråkenes publiserte arbeidet som del av doktorgraden sin i 2004.

Nakkeslengpasienter har ofte store plager og liten effekt av behandling. Pasientene vil bli fulgt opp i et år fremover, og også personer med leddgikt og personer uten skade vil bli undersøkt.

Ny metode

Rundt 15 prosent av de rundt 5000 personene som blir påkjørt årlig får senskader som hodepine, nakkesmerter og konsentrasjonsvansker. Nakkesleng er en forstrekking av nakken. Nakken er kompleks med leddbånd, sener, muskler og nervestrukturer. Den vanlige undersøkelsesmetoden av nakkeskader har vært å ta røntgenbilder, men nakkebrudd er hittil aldri blitt påvist etter nakkeslengskade.

Kråkenes og kollega og doktorgradskandidat Bertel Kaale har utarbeidet en mer moderne MR-metode som gir mulighet for å se og oppdage skader på bløtvevsstrukturene.

— Til da var det ingen som hadde klart å ta bilder som viste skader i øvre nakkeregion, sier Kråkenes.

Prosjektet er et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Bergen Legevakt.

FØRST I VERDEN: Bergensforskere har oppdaget en ny metode for å finne frem til nakkebrudd etter nakkesleng. Nå har de fått 1,7 millioner, og videre forskning er sikret i minst to år. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN