Fylkesmannen sendte i går brev til skolen der de ber om å få presisert hvilke tjenester skolen har kjøpt av de to selskapene.

— Vi har bedt revisor om å få oversendt spesifisert hovedbok for de kontoene det gjelder. Det betyr at vi får flere detaljer om hva pengene har gått til, sier assisterende utdanningsdirektør Hjalmar Olseth hos Fylkesmannen i Hordaland.

Etter å ha purret flere ganger, mottok hans folk onsdag det endelige regnskapet for skolen.

Hver tiende krone til seg selv

Regnskapet viser at skolen i 2006 kjøpte tjenester fra morselskapet John Bauer Norge for 681.000 kroner og Skolekompaniet AS for 855.000 kroner. Til sammen gikk dermed 1.536.000 kroner til selskap der de to daglige lederne satt i eierposisjoner.

Det utgjør over ti prosent av overføringene skolen fikk fra staten. Regnskapene viser at ni av ti kroner som er bokført som inntekt, er statsstøtte. Totalt fikk skolen nesten 11 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet for det ene halvåret den var i drift.

Det er ikke ulovlig å kjøpe tjenester av selskap der man selv har eierinteresse, men Fylkesmannen vil være interessert i å finne ut om prisen som er betalt for tjenestene står i forhold til verdien av dem. Hvis ikke, vil mye tyde på at dette er en måte å melke skolen for penger.

Daglig leder i John Bauer Norge, Rune Eikeland, har ikke villet uttale seg til media. Tidligere har han forklart at Skolekompaniet tar seg av behandlingen av opptak, vitnemål og eksamen. Eikeland er selv medeier i Skolekompaniet.

Egenkapitalen tapt

Revisor skriver i sin årsberetning at egenkapitalen for skolen er tapt, men at skolen likevel skal drive videre. 2006 var et spesielt år med mange store engangskostnader. I 2007/2008 har dessuten skolen betydelig flere elever, noe som vil gi mye større inntekter.

Flere stortingspolitikere reagerte i går på opplysningene om at ledelsen ved John Bauer Oslo kjøpte tjenester av egne selskap. Det er de samme personene som leder John Bauer Bergen, og fremgangsmåten er nøyaktig lik her.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) varsler at han vil se om regelverket er godt nok.

— Folk skal vite at de pengene vi bruker fra det offentlige faktisk går til bedre kvalitet og bedre læring, sier han til NRK.

Høvik, Tor