I dag starter skatteetaten utsendingen av selvangivelsen. De fleste får brevet etter påske. Men allerede i morgen kan du sjekke om du får ekstra feriepenger å rutte med til sommeren.

11 132 kroner til hver

Det gjelder mange av oss. I Bergen har hele 125.731 skatteytere til sammen 1.399.613.113 kroner til gode i statskassen. Per hode blir det hele 11.132 kroner. Men tallene blir trolig endret når folk begynner å sende inn korrigeringene sine på selvangivelsen.

— Vi har ikke gått ut med disse tallene før. Normalt oppgir vi ikke beløpene får til sommeren når endringene er tatt med, sier informasjonsrådgiver Øyvind Nicolaysen i Skatt Vest.

Foreløpige tall

Han oppgir økt mediepress som årsak til at Skattetaten går ut med skattetallene allerede i mars.

— Dette er foreløpige beløp. Endringene vil komme inn etter hvert, understreker han.

Sammenlignet med skattetallene fra i fjor sommer ligger bergenserne an til å få noe mindre igjen i år. Men dette gir altså ikke et helt korrekt bilde fordi endringene ikke er tatt med.

- Må sjekke selv

Selv om to millioner skatteytere valgte å levere selvangivelsen uten endringer i fjor, er det trolig mange som vil føre opp ekstra fradrag når fristen går ut den 30. april.

— Akkurat hvor mange som vil gjøre endringer er vanskelig å si, sier Nicolaysen.

48.388 bergensere må betale restskatt. Gjennomsnittsbeløpet her er på 16.266 kroner. Til sammen ligger det an til en samlet restskatt i Bergen på 787.094.361 kroner. Det er en dobling i forhold til beløpet fra i fjor sommer.

Den lave renten er trolig en av grunnene til det høye tallet. Men skatteetaten understreker at også dette vil endre seg når selvangivelsene begynner å komme inn.

I Førde får 5503 skatteytere tilbake 9926 kroner i gjennomsnitt, mens 2221 innbyggere må betale til sammen.

— Hver enkelt skatteyter har ansvar for å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene er riktige. Dette er opplysninger skatteetaten har fått fra for eksempel arbeidsgivere og banker. man må sjekke at alle inntekter og fradrag er med, sier underdirektør i Skatt vest Erlend Thowsen i en pressemelding.

På konto i juni

Det er lønn, gjeld og gjeldsrenter som oftest blir endret av de forhåndsutsfylte opplysningene.

De mest vanlige tilføyningene er fradrag for utgifter til reise mellom hjem og arbeid, nye opplysninger om bil, fradrag for kost og losji og særfradrag for store sykdomsutlegg.

Hvis du er blant de heldige som har skatt til gode, kommer pengene på kontoen din rundt St. Hans. For private næringsdrivende blir beløpet først utbetalt i oktober.

Får du penger igjen på skatten? Diskuter saken under!