— De som kom samtidig med meg har statsborgerskap nå. Jeg må søke om nytt skattekort, sier Bizini Alan Anwar fra Kirkuk i Nord-Irak. Han venter på behandling av søknaden, og etter syv år i fast jobb får han skattekort som kun er gyldig i tre måneder.

197 kurdere fra Irak fikk høsten 2004 innvilget midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening, såkalt MUF. Behandlingen av MUF-forskriften er nok en gang blitt utsatt av Arbeids- og integreringsdepartementet, og vil derfor ikkekunne tre i kraft fra 1.januar 2007 som planlagt.

- Svært komplisert juss

— Det jobbes på spreng med å komme frem til en god løsning, men det er svært komplisert juss vi står overfor. Vi må bruke tid på å kvalitetssikre jussen, og er nøye med å unngå nok en gråsoneløsning, sier Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i innvandringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Aass kan ikke si noe om når AID vil konkludere i saken, men forsikrer at arbeidet har høy prioritet.

— På grunn av forlenget behandlingstid, har UDI har stilt alle saker i bero. Søknadene blir først behandlet etter at den nye forskriften trer i kraft, sier Arild Martinsen, Informasjonsrådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Irakerne forskriften omfatter vil automatisk få forlenget sin oppholds- og arbeidstillatelse dersom de har søkt om dette innen fristen ifølge Martinsen.

Flyktningkrise i Irak

— Alle asylsøkere fra det sentrale og sørlige Irak bør nå anses som flyktninger etter Flyktningkonvensjonen av 1951, sier Pål Aarsæther, sjef for eksterne relasjoner ved FNs høykommissær for flyktninger, UNCHR, i Stockholm.

Ifølge Aarsæther er situasjonen i Irak svært bekymringsfull, med høyt voldsnivå og omfattende brudd på menneskeretter. UNHCR anslår at 1,7 millioner av landets befolkning på 26 millioner er internt fordrevet, mens opp mot to millioner har flyktet til naboland.- Irak er i ferd med å bli den største flyktningkrisen siden Afghanistan, sier Aarsæther.

Rune Sævig