• Urovekkende med så mange ulovlige garn så tidlig i sesongen, sier fiskeforvalter. Hordaland topper statistikken i Norge så langt i år.

Oppsynsfolk fra Statens naturoppsyn (SNO) har vært på tokt i Hordaland de siste ukene, med et spesielt blikk for ulovlige laksefiskgarn.

Resultatet ble lite oppløftende.

— Det ble funnet 19 ulovlige garn. Det er urovekkende mange så tidlig i sesongen, sier fiskeforvalter Gry Walle hos Fylkesmannen i Hordaland.

- Svake bestander

Walle sier det har vært en kraftig nedgang i ulovlige sjøgarn de siste årene.

PÅSKERASSIA: Her har oppsynsmann Terje Haugland kommet over nok et ulovlig garn. Han var ute to dager i påsken og fant syv av sorten. Bildet er fra Masfjorden påskeaften.
Terje Haugland/Statens naturoppsyn (SNO)

— Men hvis dette fortsetter, blir det et dårlig år i så måte, sier hun lakonisk.Fikseforvalteren påpeker at de fleste bestandene av aure og laks i Hordaland er «veldig svake» - og at garnfiske etter disse fiskeslagene er helt ulovlig.

Antallet ulovlige garn i «påskerassiaen» bringer faktisk Hordaland opp på landstoppen for inndragning av ulovlige garn i sjø hittil i år.

— Det er ikke denne statistikken vi har lyst til å toppe. Jeg håper de som har satt disse garnene, ikke visste bedre.

Det er en grunn til at nesten ingen av disse garnene er merket

Terje Haugland, oppsynsmann

Og så håper vi at informasjon kan få flere til å sette garnene sine på en lovlydig måte, sier Walle.

Bot også uten fisk

Syv av de ulovlige garnene ble plukket opp av Terje Haugland ved SNO Askøy.

— Jeg fant to på skjærtorsdag og fem på påskeaften. Det var overraskende mange. Kun i ett av dem var det fisk. Men det har ingen betydning for ulovligheten. Blir du tatt, vanker det bot uansett. Det er selve settingen som straffes, sier Haugland.

Han opplyser at bøtene for ulovlig satte garn kan svi skikkelig: Mellom 5000 og 10.000 kroner, avhengig av hvor overtredelsen skjer.

I tillegg blir garnene inndratt og destruert.

— Det er politiet som avgjør. Men du kan fort risikere en bot på 10.000 kroner, advarer oppsynsmannen.

Én politianmeldt

Av de 19 ulovlige garnene som er tatt i Hordaland til nå, var kun ett merket med navn. Det var satt ut ved Osterøy.

— Vedkommende er anmeldt til politiet, sier Haugland, som heller ikke tror at fiskerne er uvitende om at de gjør noe ulovlig.

— Lakseoppsyn har hatt høy prioritet hos oss de siste årene, og det har vært mye fokus rundt det. Jeg er ganske sikker på at garnfiskere kjenner regelverket. Det er en grunn til at nesten ingen av disse garnene er merket med navn, sier Haugland.

KAN KOSTE 10.000,-: Dette garnet ble inndratt i Masfjorden i påsken. Tomt for fisk, men likevel ulovlig. Bøtene kan komme opp i 10.000 kroner, men svært få blir tatt.
Terje Haugland/Statens naturoppsyn (SNO)