Onsdag har Utrykningspolitiet hatt en ny kontroll ved Tellnes skole, der de også sto mandag. På høstens første skoledag tok de 24 råkjørere, i dag ble 19 stoppet i løpet av de drøye tre timene kontrollen varte.

18 personer fikk forenklet forelegg, mens én fører ble fratatt lappen.

Politiet melder at det generelt var lavere fart i dag enn ved kontrollen for to dager siden.

UPs kontroller er del av en kampanje i forbindelse med skolestart, som skal vare i to uker. I går var UP på plass ved både Slettebakken skole og Hellen skole. Da ble henholdsvis elleve og 15 bilførere tatt.

— Politiet lover å holde flere skolekontroller i dagene som kommer, skriver Utrykningspolitiet.