Bergen fengsel opplyser til BT at 19-åringen nylig er løslatt etter å ha sonet to tredjedeler av straffen.

Ranet etter rettssaken

Den 7. mai 2001 ble 19-åringen dømt til ett år og ti måneders ubetinget fengsel for grovt ran, voldsforbrytelser og knivtrusler. Retten ga ham en streng straff fordi han to ganger tidligere var domfelt for alvorlige forbrytelser. Den 29. januar 1999 ble han funnet skyldig i ran, men fikk bare en betinget dom. Den 15. desember året etter ble han nok en gang dømt til betinget fengsel.

19-åringen takket for sjansen rettsvesenet ga ham ved å begå et nytt ran. Det skjedde samme dag som han forklarte seg i retten. I straffeutmålingen la retten vekt på at lovbruddene hadde skjedd i prøvetiden.

Listen ligger høyt

Regiondirektør i Kriminalomsorgen Vest, Per Sigurd Våge, sier at hovedregelen er at fanger løslates etter at de har sonet to tredjedeler av straffen.

— Slik er systemet i Norge. Det skal være spesielle grunner til at noen soner hele straffen, sier Våge. Blant annet vurderer man fangenes oppførsel i fengselet og hvilken type forbrytelse de er dømt før.

— Vi vurderer også om det er overhengende fare for at vedkommende skal begå ny kriminalitet.

— Likevel er det mange som begår kriminelle handlinger i prøvetiden?

— Ja, det er vanskelig å gardere seg mot det. Vi ser likevel at vi kunne vært mer kritisk til hvem som løslates på prøve, men for oss er det også et spørsmål om kapasitet. Hadde ikke fengslene vært fulle ville vi nok vurdert en del fanger annerledes, sier Våge.

Departementet kritisk

Avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Nina Messel, er kritisk til denne praksisen.

— Fengslene kan ikke bruke prøveløslatelse som et køtiltak, sier hun til Bergens Tidende. Hun sier at regelverket skal følges, uansett om fengslene er fulle.

I 1999 fikk vi i Norge strengere regler for prøveløslatelse. Hver enkelt søknad om prøveløslatelse skulle vurderes individuelt. Fram til september 1999 ble så å si alle fanger løslatt etter at de hadde sonet to tredjedeler av straffen. I dag blir 75 prosent av fangene i Bergen fengsel løslatt før tiden, opplyser assisterende regiondirektør Leif Waage i Kriminalomsorgen Vest.

– Løfter uten verdi

Sorenskriver i Stavanger, Olav T. Laake, har tidligere reagert på at fanger automatisk blir sluppet ut før tiden. I 1999 kalte han praksisen «misforstått fangebehandling». Han reagerer negativt på at plassproblemer i fengslene fører til tidligere løslatelse av enkelte fanger.

— Dette er helt i strid med Stortingets intensjoner. Med det samme storting har ikke fulgt opp med penger. Når flere soner full tid, trengs flere fengselsplasser, og det koster penger. Løftene er ikke verd noen ting hvis ikke pengene følger etter, sier Olav T. Laake.

Cellemangelen i Bergen har skapt store problemer det siste året. Soningskøene vokser. Samtidig står varetektsfanger i kø for å komme inn. Justisdepartementet utreder nå muligheten for å bygge 90 nye celler i Bergen. Det er foreløpig ikke satt av penger til bygging.