19-åringen raste gjennom Nygårdstunnelen i Bergen 10. juni i år, uten å ha gyldig førerkort. I retten tilsto han råkjøringen.

Han er også tidligere bøtelagt for å ha kjørt uten sertifikat. Siden 19-åringen tidligere er ustraffet, mente retten det var tilstrekkelig å reagere med betinget fengselsstraff.

Av Bergen tingrett ble han dømt til fengsel i 18 dager med en prøvetid på to år. Samtidig fikk han en bot på 7000 kroner, og ble ilagt sperrefrist for førerkort på 14 måneder.