19-åringen fra Sogndal ble tatt for promillekjøring en natt i februar i år. Alkotesten viste en promille på 1,48.

I dommen fra Sogn tingrett kommer det frem at 19-åringen tidligere har blitt dømt til 21 dagers betinget fengsel, samt bot på 10.000 kroner for promillekjøring.

Tilsto

Sjåføren ga en uforbeholden tilståelse i retten. Dette, sammen med hans unge alder og det at han går på skole, ble vektlagt i formildende retning. I tillegg skjedde kjøringen over en kort strekning, og medførte ikke spesielt stor risiko for skade.

19-åringen ba selv om samfunnsstraff, men dette benyttes ikke i promillesaker, med mindre det foreligger ekstraordinære forhold.

Fengsel og bot

Ifølge vegtrafikkloven skal det ved promille over 1,2 som regel reageres med bot og ubetinget fengsel.

Retten dømte dermed 19-åringen i tråd med siktelsen fra påtalemyndigheten. Han må sone to uker i fengsel, betale en bot på 6000 kroner og ble fradømt førerretten for alltid.