JØRN-ARNE TOMASGARD

— 18,6 prosent er det tallet vi kommer til å oversende fylkesmannen, sier Torstein Johannessen, administrasjonssjef i byrådsavdelingen for oppvekst i Bergen kommune. I går ettermiddag var opptellingen på det nærmeste avsluttet.

Johannessen opplyser at boikottaksjonen var mest utbredt på skolene Ytrebygda, Blokkhaugen og Breimyra.

Fylkeskommunen ba på forhånd alle skolene om å kartlegge boikottaksjonen mot de nasjonale prøvene. Johannessen hadde i går ikke fått melding om at det skulle settes i verk felles reaksjon mot elevene som boikottet.

— Vi avventer tilbakemelding fra fylkeskommunen. En mulighet er at det sendes en nøktern informasjon til de foresatte, slik at de gjøres kjent med at deres barn har levert en blank besvarelse, sier Johannessen.

Knapt 500 10. klassinger i Bergen leverte blankt på matematikktesten torsdag, av i alt 2700 registrerte elever.

Prøven er en nasjonal satsing fra myndighetene i et forsøk på å avdekke styrker og svakheter i den enkelte elevs kunnskap, slik at man kan sette inn tilpasset opplæring der det trengs. Aksjonistene mener offentliggjøringen av testresultatene vil føre til uheldig konkurranse skolene imellom. Ved innføring av fritt skolevalg vil det kunne føre til fremvekst av eliteskoler, med den konsekvens at karakterene avgjør om barn får gå på nærskolene sine.