PAAL KVAMME

— Dette er vel det verste vi har hatt på en helg. Det er rimelig heftig kjøring på fjellet for tiden, men jeg kan ikke huske noe tilsvarende, sier UP-sjef Leon Nordanger etter rekordhelgen.

Alle råkjørerne ble tatt på fjellene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

En ble tatt i 133 km/t i 80-sonen, to ble klokket inn på 125 km/t mens en tredje ble målt til 123 km/t.

Bergenserne verst

Ikke minst er bergenserne svært hissige på å komme opp og ned fra fjellet, mange på vei til eller fra hytten.

— Veldig mange av dem som ble tatt har adresse Bergen, bekrefter UP-sjefen.

Han forteller at det ikke er enkelte ungdommer i ekstreme hastigheter som er avdekket, men en generell kjørekultur blant voksne mennesker.

— Dette er voksne folk, gjerne med familie og barn i bilen. De aller, aller fleste ble målt med hastigheter på over 100 km/t.

Da har politiet trukket fra feilmarginen på 3 km/t ved lasermålinger. I tillegg har de aller fleste speedometer en feilmargin, noe som gjør at man kjører saktere enn det speedometeret viser - en feilmargin som gjerne er på rundt 10 %.

Liten respekt

— Det er triste tall, så mye som det har vært fokusert på trafikkulykker i det siste. Jeg hadde håpet at all medieomtalen hadde ført til at vi ble mer forsiktige på veien. Ser ikke ut som om folk har brydd seg.

— Har folk liten respekt for fartsgrensene?

— Ja. Flere bilførere har uttrykt at «men jeg har jo ikke gjort noe galt» når de blir tatt. Det er et sykdomstegn når man mener at det å bryte fartsgrensene er noe uvesentlig. Tvert imot - å holde fartsgrensene er det er viktig for å få ned antall ulykker, sier Nordanger.

— Sammen med Finnmark ligger Sogn og Fjordane på bunn i antall trafikkulykker. Hordaland ligger helt i motsatt ende, sier Nordanger.

— Hvordan reagerer folk når de blir huket?

— De aller fleste er veldig hyggelige. Det er sjelden at det blir munnhuggeri, og enda sjeldnere at det går til håndgripeligheter. Men for de 11 som ble fotgjengere i helgen, møter de et problem. Man kommer i en vanskelig dagligsituasjon uten førerkort.

— Hva skyldes denne råkjøringen?

— Stress i hverdagen, man skal rekke over det meste, og tiden er knapp - særlig når man skal kjøre langt. På fredagen var det også stans i trafikken i Hallingdal, da en lastebil kjørte utfor og veien ble stengt i en periode. Da skal folk gjerne ta igjen den tapte tiden, sier UP-sjefen.

Lover flere aksjoner

Utrykningspolitiets fjelltur denne helgen har dermed innbrakt minst 400.000 kroner til statskassen.

— Noen reagerer på at vi har kontroll på steder hvor det er 80-soner og gode, oversiktlige veier. Årsaken er at den typiske vestlandsulykken er en enslig bil utfor veien, gjerne på god og oversiktlig vei. Og høy hastighet er en sikker gjenganger på ulykkesstatistikken.

Nordanger vil ikke utdype nøyaktig hvor kontrollene har vært, bare at de har funnet sted på hovedveiene mellom Bergen og Oslo. Allerede neste helg lover Nordanger flere aksjoner mot gassglade vestlendinger.