— Vi er veldig fornøyde med mobilbilletten så langt. Nyordningen har utvilsomt vært en suksess. Vi håper likevel på enda flere brukere i tiden fremover, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

De siste dagene har mellom 1700 og 2000 enkeltbilletter blitt kjøpt via mobiltelefon.

— Det er vi godt fornøyd med, men vi håper tallet vil stige ytterligere, sier Lundberg Bertntzen.

Vinn-vinn-situasjon

Skyss kjører fortsatt reklamekampanjer for det ferske mobilproduktet, og håper flere ser på det som en enkel måte å løse billett på før kollektivreisen starter.

- Har dere noe mål når det gjelder mobilbilletter?

— Vi har ikke et isolert mål for mobilbilletten alene, vi er opptatt av å redusere kontanthåndteringen om bord i bussene og øke andelen forhåndskjøpte billetter for å få en raskere bussavvikling, og for å trygge hverdagen til sjåførene. Dette er den overordnede målsettingen. Dette håper vi mobilbillettene vil bidra til, sammen med Skysskortet og billettautomatene.

- Får dere feilmeldinger fra brukerne?

— Nei, vi får heller tilbakemeldinger om at løsningen er stabil og god. Vi får svært få feilmeldinger. Vi har vært veldig opptatt av å finne en løsning som er enkel å bruke. Med mobilbillett slipper du å ha med kontanter. Mobiltelefonen blir som en billettautomat, sier Lundberg Berntzen.

Positive tilbakemeldinger

Nesten ni av ti mobilbilletter som blir solgt, er voksenbilletter. Åtte prosent er barnebilletter, og ca. fire prosent honnørbilletter. Salget av nattbilletter utgjør to prosent.

Skyss arbeider ellers videre med å få i stand salg av billetter i kiosker og/eller butikker.

Det vil øke tilgjengeligheten på reiseproduktene ytterligere, og følgelig redusere sjåførenes billetthåndtering enda mer.

Bruker du mobilbillett?