Babyer, barn og ungdommer i Bergen kan nå være med på å utforme en ny, nasjonal standard for friske barns vekt— og vekstutvikling i Norge.

Tusen barn på hvert årstrinn under atten år blir i løpet av sommeren og høsten invitert til å delta i den store bergensstudien ved Haukeland universitetssykehus. Hensikten er å lage nye, oppdaterte vekstkurver for bruk på helsestasjoner og barneavdelinger over hele landet.

— På høy tid. Kurvene vi bruker i dag er tretti år gamle, og trolig foreldet, sier prosjektleder og overlege ved Barneklinikken i Bergen, Pètur B. Jùlìusson, som skal gjennomføre studien i samarbeid med professor Robert Bjerknes.

- Skummel utvikling

Forskerne er mest spent på eventuelle forandringer i vekt blant norske barn og ungdommer.

— I vår del av verden er det en skummel utvikling når det gjelder overvekt, også blant barn. Overvekt er forbundet med store helseplager, også i barndommen, sier Jùlìusson til BT.

I USA er ekstrem overvekt blant barn et økende problem, også utbredelsen av diabetes type II. Også fedme blant norske barn blir stadig omtalt i norske medier.

— Det er mye synsing på området, men vi har svært lite god dokumentasjon på at det faktisk er slik, forteller Jùlìusson.

Han tror ellers at endringer i høyde blant barn og unge kommer til å være beskjedne.

Store konsekvenser

— Dette er en viktig undersøkelse som kan få store helsemessige konsekvenser dersom det viser seg at overvekt blant barn er sterkt økende, sier Jùlìusson.

— Da kan den også få følger rent helsepolitisk. For eksempel når det gjelder å legge aktiviteter til rette for barn, ikke kutte ned på gymtimer eller selge brus billigere enn vann i butikkene.

Jùlìusson understreker hvor viktig det er at vekstkurvene som brukes på helsestasjoner og sykehus er oppdatert.

— Kroniske sykdommer og andre helseproblemer kan oppdages mye raskere. Gode vekstkurver er viktig for alt klinisk arbeid og all oppfølging som gjelder barn, sier han til BT.

Lange tradisjoner

At bergensbarn blir brukt for å fastsette nasjonale standardkurver, har for øvrig lange tradisjoner. De første vekstkurvene ble utarbeidet av professor Alfred Sundal i Bergen på 1950-tallet. På begynnelsen av 70-årene kom nye kurver av professor Per Erik Waaler, også han Bergen.

På disse årene hadde høyden økt med 2,2 cm for gutter og 1,7 cm for jenter. Det var ingen vektøkning i perioden.

MÅLER HODET: Både hodeomkrets, vekt og lengde blir målt på småbarn som Christopher Mildestveit (seks måneder), her på mamma Camilla Skaugs fang. For barn over to år er undersøkelsen mer omfattende.

MÅLER HODET: Både hodeomkrets, vekt og lengde blir målt på småbarn som Christopher Mildestveit (seks måneder), her på mamma Camilla Skaugs fang. For barn over to år er undersøkelsen mer omfattende.
FOTO: EIRIK BREKKE