KRISTIN JANSEN

JON TUFTO

Det var gjester på utestedet «Ovenpå» som meldte fra om pistolen.

— Vi rykket ut klokken 03.10. Guttene ble pågrepet og tatt med til politistasjonen, sier operasjonsleder Asbjørn Andersen ved Hordaland politidistrikt.

Den ene av 18-åringene måtte tilbringe natten i arresten, men ble løslatt i går formiddag. Den andre fikk dra hjem med det samme.

Strømpistoler er ulovlig i Norge. I USA brukes våpnene av politiet for å lamme forbrytere og andre som opptrer voldsomt.

— De fleste går dønn i bakken hvis de blir skutt på, men svært få får varige mèn av dette, sier Andersen.

Han legger til at det er forholdsvis sjeldent at politiet beslaglegger slike våpen.

Brukes mot hode og skritt

Ifølge organisasjonsleder Farid Bouras i Ungdom Mot Vold er elektrovåpen ikke uvanlig blant ungdom i kriminelle miljø.

— Strømpistoler brukes blant annet til å true og rane. Det mest vanlige er å bruke dem mot hodet eller skrittet. Da har våpenet størst effekt, sier han.

Elektrosjokkvåpen selges fritti en rekke utenlandske nettbutikker. Våpnene er ulovlig å innføre til Norge, menmange slipper trolig inn i landet via vanlige postforsendelser.

Våpnene er ofte utformet for å likne mobiltelefoner eller lommelykter, og kan være vanskelige å avsløre i en rask rutinekontroll. Det selges også pakker med våpendeler som kjøperen selv kan sette sammen.

Vanligere enn skytevåpen

— Vi tar bare stikkprøver. Et utvalg av pakkene blir sjekket, sier underdirektør Geir Høiseth i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Høiseth opplyser at Tollvesenet har beslaglagt 25 elektrosjokkvåpen hittil i år. Til sammenlikning beslaglegger tollerne hvert år om lag 20 ordinære skytevåpen.

Om den ulovlige importen er økende, hadde han ikke oversikt over søndag.

— Men vi har ennå ikke oppfattet dette som et stort fenomen, sier han.