• Jeg skal drepe deg innen en uke, sa 18-åringen til læreren sin. Nå må han i fengsel.

ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noTruslene ble fremsatt overfor en lærer ved en skole i Nordhordland i februar i år. Politiet så alvorlig på saken, og 18-åringen har sittet varetektsfengslet like til saken hans kom opp for herredsretten denne uken. Den 18 år gamle skoleeleven måtte også svare for en lang rekke andre kriminelle forhold. Han må belage seg på ytterligere fire-fem måneder bak lås og slå. Av en samlet straff på ett års fengsel, ble halvparten gjort ubetinget. Opptrinnet ved skolen i Nordhordland startet da læreren ga 18-åringen beskjed om at fraværet hans var så stort at han ikke ville få standpunktkarakter. Dette var han tidligere advart om.Senere fortalte medelever at tiltalte hadde spurt dem hvilken vei læreren pleide å sykle hjemover på etter skoletid. Læreren gikk til rektor med saken, og det ble besluttet å anmelde eleven. Politiet begjærte ham sporenstreks varetektsfengslet.I herredsretten ble han dømt for en rekke vinningsforbrytelser, for legemsbeskadigelse, legemsfornærmelser, skadeverk, heleri, trusler, kjøp og bruk av narkotika. Nå var detpå tide med en reaksjon som gir ham tid til å tenke over hvordan han vil innrette seg videre i livet.