BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no Rettssaken mot 18-åringen fra Fana starter i Bergen byrett 19. april. 18-åringen er også tiltalt for å ha hatt sex flere ganger med en 14 år gammel jente. Ingen dyr skadet Tiltalen omfatter dessuten drapstrusler, forulemping av polititjenestemenn, og å ha båret en batanga-kniv på offentlig plass uten tillatelse. Heldigvis ble verken dyr eller mennesker skadet da Myrbø dyrepensjonat på Unneland ble påtent natt til 15. desember 2000.Men butikken til dyrepensjonatet — en laftet bygning som daglig leder Jan Ivar Hasti selv hadde bygget - brant ned til grunnen. Bygningsverdien er anslått til en million kroner. I tillegg kommer varebeholdningen på 450.000, samt redskaper og antikviteter. - Alt i alt kan det økonomiske tapet komme opp i 1,7 millioner kroner, anslår Jan Ivar Hasti overfor Bergens Tidende.Han har nå utarbeidet planer for et nytt bygg og kommer til å søke byggetillatelse om kort tid.Foreløpig har butikken installert seg i brakker. Men i løpet av mindre enn ett år vil en splitter ny butikk være klar. Fant ikke penger Etter det Bergens Tidende forstår var det flere ungdommer til stede, da brannen startet i desember i fjor. Ungdommene skal ha vært på pengejakt. En colaautomat utenfor Myrbøs dyreklinikk ble "lettet", men der var utbyttet magert. Etter dette skal ungdommene ha brutt seg inn i dyreklinikken og til slutt i butikken, for å finne penger.Da utbyttet ikke ble noe særlig, skal det ha blitt tent på bygningene.Butikkbygningen i massivt tømmer brant voldsomt. Det ble også tent på dyreklinikken, men der ble flammene raskt slukket.Bygningene der hunder og katter holder til, er beliggende et stykke bak dyreklinikken og butikken. Det var aldri fare for dyrenes liv.- Kundene har støttet veldig opp om oss. Det er veldig positivt, sier daglig leder Jan Ivar Hasti ved Myrbø dyrepensjonat.

BRANT NED: Butikken til Myrbø dyrepensjonat i Arna brant ned til grunnen i brannen som var påsatt natt til 15. desember i fjor. (Arkivfoto: Rune Nielsen)