Allerede som 18-åring begynte mannen, som er bosatt i Sunnfjord, å bestille varer på internett i andre sitt navn.

Nå er mannen dømt for 16 tilfeller av bedrageri i kombinasjon med dokumentforfalskning. Fjordane tingrett satte straffen til 120 dager i fengsel, hvor halvparten ble gjort betinget.

Svindlet for 90.000 kroner

Til sammen brukte mannen ni ulike identiteter da han bestilte datautstyr, ladet opp kontantkort, kjøpte flybilletter, mobiltelefoner og mye annet utstyr over internett. Bedrageriet beløper seg til 90.000 kroner, og retten anser hvert enkelt forhold som grovt.

«De straffbare handlingene er blitt utført på en svært planmessig og organisert måte», heter det i dommen.

Retten mener at denne type kriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem fordi den rokker ved troverdigheten til våre betalingssystem.

Alvorlig integritetskrenkelse

Mannen må tåle inndragning av en hel del datautstyr, i tillegg til 10.000 kroner. Han må også betale erstatning til flere banker og privatpersoner på nærmere 50.000 kroner.

«Flere mennesker har fått misbrukt sin identitet, noe som må oppleves som en alvorlig integritetskrenkelse», skriver retten videre.

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse i retten. I formildende retning la retten vekt på at mannen ikke har gjort nye straffbare handlinger siden januar 2007.