Om kvelden 30. juli 2011 kjørte den da 16 år gamle gutten lett motorsykkel uten gyldig førerkort. En jevngammel kamerat var passasjer på motorsykkelen. Sammen med dem kjørte også to andre kamerater på en annen motorsykkel.

I en sving på vei fra Askvoll til Førde mistet han kontrollen over motorsykkelen og kjørte i autovernet. Den 16 år gamle kameraten som var passasjer ble kastet av og døde momentant da han traff et tre i veikanten.

Selv fikk den dømte lettere skader i ulykken.

I retten erklærte han seg ikke skyldig i uaktsomt drap, men erkjente straffskyld for brudd på Vegtrafikkloven.

— Risikofylt kjøring

De to kameratene som kjørte den andre motorsykkelen forklarte i retten at de oppfattet den dømte 18-åringens kjøring som risikofylt, og nevnte blant annet en episode der han hadde kjørt motorsykkelen i 140 kilometer i timen med en av de andre kameratene som passasjer tidligere samme dag.

18-åringen ble kort tid før ulykken ilagt et forelegg for å ha kjørt den samme motorsykkelen uten gyldig førerkort, samme dag som han hadde strøket på førerprøven.

Selv forklarte 18-åringen at han stort sett kjørte forsiktig og innenfor fartsgrensen, noe retten ikke fester lit til.

Dommen bemerker derimot at den dømte 18-åringen i retten bagatelliserte sin kjøreatferd og forsøkte å skape «et uriktig inntrykk av at hans kjøring gjennomgående var forsvarlig».

Retten mener en rekke forhold tyder på at 18-åringen ikke tilpasset farten etter veiforholdene eller sin egen, mangefulle kompetanse, og mener det er utvilsomt at for høy fart har vært en medvirkende årsak til ulykken.

Må betale 325.000 kroner

Fjordane tingrett har funnet 18-åringen skyldig på alle punkter i tiltalen. Han dømmes til 150 timers samfunnsstraff, subsidiært fengsel i fem måneder, og tap av førerretten i fem år fra ulykkesdagen.

Han må også betale over 325.000 kroner i oppreisning og erstatning til den omkomne 16-åringens foreldre og søsken.

I tillegg til forholdene knyttet til ulykken, ble 18-åringen også dømt for å ha kjørt bil og moped uten gyldig førerkort i tiden etter dødsulykken.

Dommen er enstemmig, og i tråd med aktors påstand.