• Vi e' Fjord Line, vi e' Fjord Line, olé, olé, olé, olé. Skipssirenene skjærer gjennom bystøyen og signalflaggene blafrer når ett 60-talls Fjord Line-ansatte tar imot Danmarksfergen MS «Bergen». Vinden er sur. Men seieren over Color Group smaker godt.

Jan I. Eliassen

Men brått tar jubelen slutt.

— Buu, buu, buu.

To HSD-busser ruller ut fra skipets indre. HSD er ikke populære blant de Fjord Line-ansatte etter at de solgte BNR-aksjene sine til fienden.

En formildende omstendighet er at den ene HSD-bussen fremdeles er i de blå- og hvite fargene til BNR og med en tidligere BNR-sjåfør ved rattet. Buingen tar slutt, taktfaste olé, olé, olé-rop tar over.

— Flott, kjempeflott at vi klarte å bevare Fjord Line for Bergen og Vestlandet. Jeg er veldig glad, sier regnskapskonsulent Siri Monclair til Bergens Tidende.

Servitør Heine Skogseid er ikke mindre glad. Han ser det som svært positivt at resultatet ble som det ble, et fritt og uavhengig Fjord Line. Han tror ikke arbeidsplassene om bord i MS «Bergen» hadde stått i fare ved en Color-overtakelse, men han tror ikke det ville ha blitt noe kjøp av nytt Danmarks-skip.

Dobler antall arbeidsplasser

— Kjøpet av MS «Spirit of Tasmania» gjør at antall arbeidsplasser i Danmarksruten dobler seg, sier Skogseid. Han ser positivt på at Troms Fylkes Dampskibsselskap blir ny storeier i BNR fordi kombinasjonen med utenlandsfergene og Hurtigruten kan øke trafikkgrunnlaget.

Finansdirektør Lisbet Nærø smiler fra øre til øre. Flott dag og rett løsning. Bra for Bergen, bra for Vestlandet og bra for aksjonærene, sier hun.

Hun har kastet av seg tungsinnet etter to og en halv ukes kamp og usikkerhet. I likhet med Heine Skogseid ser hun store muligheter i et samarbeid med Hurtigruten.

Tok bladet fra munnen

Sjefen sjøl, Ove Johan Solem, har ligget lavt i terrenget under kampen mot Color Group. Fredag var første gang han tok bladet fra munnen og ville snakke om Fjord Line-Color Line. Ikke rart, Color Line er hans gamle arbeidsgiver gjennom 10 år.

Han fritar Color Line for all skyld.

— Color Group har opptrådt ut fra de muligheter selskapet hadde. De som kan kritiseres er HSD og Rogaland Trafikkselskap for den måten de valgte å selge aksjene på. De kunne gjort det på en annen måte. BNR kunne ha fått muligheten til selv å finne kjøpere til aksjene, sier Solem.

Han har tro på det lokale engasjementet Fjord Line representerer.

— Jeg har de par siste ukene sett et betydelig initiativ og stor interesse for Fjord Line fra lokalsamfunnet. Det setter jeg meget stor pris på. Det varmer, sier Solem.

— Vi har en godt sammensveiset gjeng og når vi samtidig får rett beskjed fra Troms Fylkes Dampskibsselskap, har vi grunn til å tro på fremtiden og glede oss over seieren, sier Solem.

Seieren er vår: De rundt 60 Fjord Line-ansatte fra hovedkontoret på Skoltegrunnskaien markerte seieren over Color Line og sin avsky over HSD som sørget for tvangsekteskapet østover. (Foto: Knut Strand)

Seieren er vår: De rundt 60 Fjord Line-ansatte fra hovedkontoret på Skoltegrunnskaien markerte seieren over Color Line og sin avsky over HSD som sørget for tvangsekteskapet østover. (Foto: Knut Strand)