— Bekymring for kutt i skolene i Bergen er ikke bare noe som opptar foreldreledere og noen hundre foreldre. Nå har vi fått synliggjort engasjementet blant flere tusen foreldre, sier Jorge Dahl, leder i Foreldrenes Arbeidsutvalg ved skolene i Bergenhus til bt.no.

Sammen med foreldreledere fra samtlige bydeler overrakte han de 17.763 underskriftene først til utdanningsminister Kristin Clemet og byråd for skole Ruth Grung, i Grieghallen og senere til byrådet i bystyresalen i dag. - Barna skal skape fremtidens verdier i Norge. Vi krever ressurser til skolen nå! Nysgjerrighet, kreativitet og evner skal ikke ødelegges av samfunnets manglen-de evne til å prioritere skolen, heter det i skrivet foreldrene har skrevet under på.

Underskriftene er samlet inn på tre uker der høstferien utgjør en av ukene. Flere hundre underskrifter ligger fortsatt på skolene. Jorge Dahl bad Kristin Clemet og resten av regjeringen ta foreldrenes bekymring for skolen på alvor.

— Jeg vurderer foreldrenes engasjement som positivt. De vil det beste for sine barn, sier Kristin Clemet.

Hun ønsker selv å lytte til foreldrene og har nettopp opprettet et nytt foreldrenettverk der 11 foreldre fra hele landet er med. Rita Gjøen fra Loddefjord skole i Bergen og Hilde Sundve Jordheim fra Askøy, leder for Foreldreutvalget for grunnskolen på landsplan, er to av deltagerne.

— Norge bruker 46 prosent mer ressurser på skolen pr. elev enn gjennomsnittet i OECD, sa Kristin Clemet i sin tale på den store skolelederkonferansen i Grieg-hallen i dag. Hun ønsker mer kunnskap om kvaliteten i skolen og hva vi får for pengene.