Totalt har rundt 90 politifolk og politistudenter hver eneste ukedag de siste tre ukene overvåket og slått til mot illegal virksomhet i de åpne russcenene, med salg av narkotika som hovedfokus.

— Resultatet viser at det absolutt er behov for å gjøre noe med de åpne russcenene i Bergen. Aksjonen de siste ukene har vært en del av opptrappingen vår før Nygårdsparken skal stenge i slutten av august, sier politioverbetjent Jørn Solsvik.

Han er leder for seksjonen for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt og har hatt et overordnet ansvar for aksjonen.

— Dette er en aksjon vi åpenbart har brukt mye arbeidskraft på, sier Solsvik.

Mest hasj og tabletter

Oppsummert, etter tre uker og femten aksjonsdager, er dette resultatene:

  • Et dusin daglig: I snitt 12 personer er daglig blitt pågrepet (innbrakt eller kontrollert), totalt 176 personer.
  • Mange typer stoff: Det er beslaglagt mange typer stoff, deriblant hasj, amfetamin, heroin og narkotikatabletter. Hasj: Cirka 360 gram. Amfetamin: 130 gram, deriblant en enkeltsak med 75 gram. Heroin: 25-26 gram. Narkotiske tabletter: Cirka 1800 stk.
  • Depoter: Noe narkotika er også funnet i form av depoter som ikke kan knyttes til en bestemt person.
  • Våpen: 19 kniver er beslaglagt. I tillegg også gassvåpen (ingen ekte pistoler), slåsshansker og ammunisjon samt øks og andre typer verktøy som kan brukes som våpen. Av de 176 pågrepne har 15 vært utlendinger. Syv av dem er sendt ut av landet eller i ferd med å bli utsendt.

— Antallet utlendinger er egentlig ganske lavt. Men de er også de første som stikker av når vi kommer, kommenterer Solsvik.

Skal virke forebyggende

Cirka 140 av de 176 pågrepne har fått eller vil få reaksjoner i form av forelegg eller tiltale for alvorlige forhold.

— Selv om vi nå har avsluttet denne spesifikke aksjonen, kommer vi til å være veldig mye i blant annet Nygårdsparken også fremover, sier Solsvik til BT.

- Hva tror du denne aksjonen vil få å si?

— Vi håper at den skal virke forebyggende. At folk i rusmiljøene ser at dersom de driver med kjøp, salg eller bruk av narkotika, så får de en reaksjon. Og så håper vi det minsker risikoen for at det oppstår nye, store ansamlingssteder for rus andre steder i byen etter stengingen av parken.

Solsvik påpeker også at det er langt mer enn narkokriminalitet som foregår i de åpne russcenene.

— Vi har blant annet måtte gripe inn i slagsmål med kniv. Men ingen tjenestemenn eller -kvinner er blitt skadet i løpet av aksjonen, sier han.

Også utenfor parken

Solsvik poengterer at de åpne russcenene dreier seg om langt mer enn Nygårdsparken.

— Vi har vært der, ved Korskirken, i Byparken og ellers rundt omkring på kjente steder i Bergen kommune. Vi har ikke oppdaget noen nye, for oss ukjente russcener.

Nå lover sjefen for organisert kriminalitet at trykket mot de åpne russcenene vil bli opprettholdt hver dag i minst to år fremover.

— Fra august kommer en egen innsatsgruppe som bare skal jobbe med dette, i første omgang for to år. De som vil forsøke å opprette en åpen russcene på en ny plass, vil få besøk av politiet, sier Solsvik.