Norsk Journalistlag varslet fredag ettermiddag at 1700 journalister i 122 mediebedrifter kan bli tatt ut i streik fra fredag 21. mai dersom ikke meklingen dagen før gir et akseptabelt resultat.

Varsel om plassfratredelse er sendt til Riksmeklingsmannen og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

NJ-leder Elin Floberghagen sier i en kommentar at NJ ikke har tradisjon for å begrunne hvordan uttaket er bestemt. Uttaket er imidlertid gjort ut fra et helhetlig og strategisk vurdering og vil fortløpende bli vurdert med tanke på opptrapping, sier Floberghagen. Hun vil derimot ikke antyde når en opptrapping eventuelt kan skje.

NJ-lederen sier medlemmene i MBL-området jevnt over har hatt en dårlig lønnsutvikling de siste ti-tolv årene. Hun mener NJs krav er moderate, særlig hvis man sammenligner dem med hva bedriftens eiere og ledere tar ut.

I Hordaland og Sogn og Fjordane er det de mindre redaksjonene som først vil bli berørt av en eventuell streik. På listen står blant andre Askøyværingen, Fanaposten, Vestnytt, Hordaland Folkeblad, Hardanger Folkeblad og Hordaland.