Det er NRK Hordaland som melder dette.

Mer enn 1000 personer

Styret i Braathens har besluttet å kutte 800 årsverk i flyselskapet. Dette vil berøre mer enn 1000 personer som er anstt på bakken.

De ansatte ble orientert om vedtaket mandag ettermiddag.

Mandag ettermiddag ved 17-tiden startet bedriftsforsamlingen i Braathens behandlingen av styrevedtaket. Hvis bedriftsforsamlingen godkjenner vedtaket mandag ettermiddag, har de ansattes verste anelser slått til.

Fagorganisasjonene har ikke fått gjennomslag for at nedbemanningen er ulovlig. Selskapet har pressekonferanse klokken 18.30, og fagforeningene har pressekonferanse umiddelbart etterpå, melder NTB.

Nedbemanningen skjer på grunn av overtallighet etter at SAS har kjøpt opp Braathens, og rammer bare Braathens bakkemannskaper. De fagorganiserte i Braathens har hele tiden hevdet at de Braathens-ansatte og de SAS-ansatte må stilles likt i denne prosessen, fordi det er snakk om en virksomhetsoverdragelse.

Ifølge Nettavisen vurderer ansatte i Braathens gå-sakte-aksjoner på Gardermoen hvis nedbemanningen blir endelig vedtatt mandag kveld.

Vil ikke godta

Ifølge leder for Braathens funksjonærklubb, Peggy Hessen Følsvik, vil ledelsen i Braathens unngå oppsigelser ved å permittere de overtallige som ikke tar imot sluttpakker. De skal få 75 prosent lønn ut 2003, og må melde seg på arbeidskontoret for å få den resterende delen av lønnen utbetalt som dagpenger.

— En slik løsning forutsetter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte, og det vil vi ikke godta. Ved oppsigelser får vi anledning til å prøve saken i rettssystemet, ved permitteringer står de ansatte svakere juridisk., sier Hessen Følsvik, som ventet på utfallet av bedriftsforsamlingen mandag ettermiddag.