TOR LEIF PEDERSEN

I Bergen som i de fleste kommunene på Vestlandet, er hjortebestanden svært stor etter sterk vekst de siste årene.

— Hjortebestanden er større enn vi ønsker i vår kommune, sier Hallvard Sandven i den kommunale viltforvaltningen.

— Resultatet ser vi på at svært mange hjort blir påkjørt og drept i trafikken. Tallet for påkjørte hjort i Bergen var 28 i fjor. I år er tallet mellom 15 og 20. Hjorten gjør stor skade på skog og grasbeiter på innmark - her i kommunen som alle andre kommuner med en stor hjortestamme. Forholdet i stammen bør ideelt sett være en bukk pr. 2 koller, men vi er langt fra en slik målsetting i Bergen, sier Sandven.

— På denne bakgrunn har vi de senere årene forsøkt å dreie jaktuttaket over fra stort uttak av bukker, til å få ut flest mulig koller for å redusere kalveproduksjonen. Det har vi hatt suksess med, sier Sandven.

— Totalt ble det skutt 170 hjort i årets jakt. De fordelte seg på 91 hunndyr og 79 bukker. I fjor ble det felt 167 dyr - fordelt på 99 bukker og 68 koller. Tallene innbefatter også kalver, forteller Sandven.