– Tyveriene er veldig profesjonelt utført. Av den grunn har vi fokus på utenlandske tyvebander, sier politioverbetjent Siri Doksæter ved tyveri— og brannavsnittet ved Bergen Sentrum politistasjon.

Ifølge Døksæter er det typisk for årstiden at tyver kommer tilreisende.

Tyverietilfellene politiet er kjent med foregår etter samme mønster: Tyveri av lommebøker fra veske, ofrene er primært eldre kvinner og tyveriene foregår midt på dagen i sentrum av Bergen.

Politiet har ennå ikke foretatt noen pågripelser, og står foreløbig uten spor i saken.

– Vi leter på måfå, sier Doksæter, som oppfordrer folk til å si fra dersom de ser noe mistenkelig. Spesielt ber hun kvinnelige sentrumsvandrere være oppmerksomme under 17. mai-feiringen.

– Det virker som tyvene utnytter folketettheten. Tyveriene skjer når kvinnene har oppmerksomheten et annet sted, sier Doksæter.

Ifølge Doksæter er ikke 17. mai en typisk tyveridag, i motsetning til det man kanskje skulle tro.

– Det har vært få tilfeller de siste årene. Men morgendagen kan selvsagt være et unntak, sier hun.