Samferdselsdepartementet har nå fordelt de ekstra belønningsmidlene til kollektivtransporten i storbyene. Bergen får minst av storbyene, men både politikere og samferdselsdirektør Håkon Rasmussen er likevel fornøyd.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår forhandlet Venstre og KrF inn en økning på 65 millioner kroner. Samferdselsdepartementet har nå fordelt disse midlene mellom Oslo (29 millioner), Trondheim (18 millioner) og Bergen (17 millioner).

— 17 er bedre enn null

— Dette kommer godt med. Statlige penger må til for å styrke kollektivsatsingen i byene, og vi trenger hver eneste krone. Heldigvis vokser tallet på kollektivreisende i Bergen, men det gjør jo at vi trenger mer penger til å drifte tilbudet, sier Mona Hellesnes (V), som er varaordfører i Hordaland.

Med pengene kommer det krav om at de skal brukes til å få opp passasjertallene på buss og bane, og samtidig få ned biltrafikk og forurensning.Samferdselsdirektør i Hordaland fylkeskommune Håkon Rasmussen er fornøyd med 17 ekstra millioner å benytte til kollektivtiltak.

— 17 er langt bedre enn null, som var utgangspunktet. Nå skal vi melde inn tiltak som vi mener pengene bør brukes på. Det er nok å bruke dem på, så det skal ikke bli noe problem.

— Har du eksempler på slike tiltak?

— Jeg tror ikke jeg skal nevne noen konkrete akkurat nå, for da skapes det lett forventninger. Men vi skal levere en liste til politikerne.

Mener byrådet må skjerpe seg

Bystyrerepresentant Erlend Horn (V) er fornøyd med forhandlingsresultatet, men anklager byrådet for ikke å følge opp initiativet fra Stortinget.

— Bergen henger etter når det kommer til å prioritere miljøvennlig infrastruktur. Vi har et byråd som alt for lenge har hatt biltrafikken som en hellig ku. Resultatet er at både Oslo og Trondheim ligger bedre an enn oss. Denne økningen i kollektivmidler er bare begynnelsen, men det forutsetter at Bergenspolitikerne blir mer offensive i miljøpolitikken enn flertallet har vært så langt.

Også Hellesnes forutsetter at det kommer mer penger senere.

— Fylkeskommunen satser offensivt på kollektiv, men jo flere som tar bussen, jo mer koster det det offentlige. For å nå våre egne målsetninger er vi avhengige av at noen på Stortinget er garantist for mer penger til kollektivtilbudet i byene. Jeg håper Venstre kan ha den rollen fremover, men det går ikke om ikke byrådet er med på laget, sier hun.

Her er Samferdselsdepartementets informasjonsside om belønningsordningen for kollektivtransport. Avtalene går over fire år av gangen, og oppdateres jevnlig.