9. juli i fjor klaget Paulsen på at det på nabotomten i Hellebakken på Lønborg var gitt rammetillatelse for oppføring av enebolig. Eneboligen skal bygges på en tomt som fylkesmannens miljøvernavdeling i sin tid rådde til ikke ble fradelt. En fradeling Paulsen også klaget på.

Høy skjæring

— Jeg har måttet akseptere at huset kommer, men jeg kan ikke godta veiløsningen og plassering av garasjen, sier han.

Paulsen viser til at utsprengning av garasjetomten gir en høy og skjemmende skjæring like ved huset. Derfor klaget han på rammetillatelsen. Kommunen advarte mot køen og lovet å være ferdig senest innen ni måneder.

Siden hørte ikke Paulsen noe fra kommunen. Han ble ikke varslet om at kommunen i mai i år godkjente endringer i arkitekttegningene, ti måneder etter at Paulsen klaget på rammetillatelsen.

Han ble heller ikke varslet da kommunen 3. september i år ga igangsettingstillatelse på nabotomten. For øvrig 14 måneder etter at Paulsen klaget på rammetillatelsen. Manglende varsel var en åpenbar saksbehandlingsfeil, noe kommunen innrømmet i et brev til Paulsen datert 29. september, men denne hadde ingen betydning for selve klagesaken..

Kan ikke rettes opp

Paulsen skjønte nå at arbeidet med huset ville starte før hans klagesak var behandlet, og i et brev av 22.9. ba han om at klagen ble gitt oppsettende virkning. Det vil si at byggearbeidet ikke kunne starte før klagesaken var behandlet.

Nå fikk byggesaksavdelingen fart på seg. Kravet om oppsettende virkning ble besvart etter en uke, med et blankt avslag. Oppsettende virkning ville være til for stor ulempe for utbygger til at det ville være aktuelt. Dessuten heter det i svarbrevet fra byggesaksavdelingen: «..oppstart (...) skjer imidlertid på tiltakshavers eget ansvar. Tiltakshaver må selv bære tapet ved en eventuell retting, dersom klagen blir tatt til følge.»

— Men hva er det til hjelp for meg når sprengningen er foretatt og flere hundre kubikkmeter masse tatt vekk. Du kan ikke rette opp i slikt. Klageretten blir illusorisk, sier Paulsen.

Ny kø

I forrige uke startet oppmålingen på tomten, og Paulsen venter seg maskiner på plass med det aller første. Han mener hans rettssikkerhet ikke er ivaretatt når kommunen bruker så lang tid på å behandle klagene.

— Selv om saken nå er ferdig på byggesaksavdelingen, er den ennå ikke politisk behandlet. Og dersom byrådet avviser klagen går den til fylkesmannen. Det kan fort gå to år før min klage er ferdigbehandlet. Dette er uakseptabelt.

Foreløpig venter saken på byrådet. Rekker byrådet saken før jul blir den først behandlet i komiteen i januar.

SKAL SPRENGE: Alt er klar for grunnarbeidet på nabotomten til Bjørn Paulsen, men han har ennå ikke fått svar på klagen sin. <p/>FOTO: ØRJAN DEISZ