Erfaringene fra forrige nasjonaldagsfeiring er drøftet, oppgaver er fordelt, og kjøreplaner for prosesjonene er under arbeid. Ikke minst det siste er en viktig del av det puslespillet et bergensk 17. maiprogram er — selv om "det hele blir som det var i fjor". Nesten. Formann er også i år Kjell Nesse. Med seg i arbeidsutvalget har han Arild J. Larsen, Lotte Schønfelder, Arne Storetvedt, Odd W. Bjugn, Odd Pedersen og Terje Herland. Resten av komitimedlemmene, som representerer kommunen, forskjellige organisasjoner og korporasjoner, er Harald Antun, Egil J. Eikanger, Skjalg Halmøy, Carl A. Harbitz-Rasmussen, Roald Hatlestad, Else Hauge, Rolf Isachsen, Arthur Jamne, Roald Jønsson, Odd Eide Knudsen, Tom Knudsen, Anne Aasebø Larsen, Reidar Madsen, Knut Morland, Jostein Myklebust, Erik Næsgaard, August Rathke, Halfdan Solberg, Inger-Lise Skarstein, Hans-Carl Tveit og Eirik Reigstad Aasheim.