Sommeren 2007 gikk den da 17 år gamle gutten ut fra andre klasse på videregående. Da han mottok vitnemålet, viste det seg at han hadde strøket i kjemi, noe han ikke turte å vise til foreldrene sine. Ved hjelp av en skanner og en printer rettet han selv karakteren til to, og verken familien eller skolen oppdaget jukset, skriver NRK Hordaland.

Det var først ett år senere, da eleven skulle få utlevert vitnemålet, at feilen ble avslørt. Det endte med politianmeldelse og to runder i retten på gutten. Han ble i tingretten dømt til dokumentforfalskning, med 14 dager betinget fengsel og 1.500 kroner i sakskostnader. Mannen anket saken, men dommen ble opprettholdt også i Gulating lagmannsrett i mai i år.

Eksamensleder for de videregående skolene i Hordaland fylkeskommune Henning Galtung, forteller at det er nærmest umulig å rette på vitnemålet her til lands.

— Det får kjedelige konsekvenser for ungdommene som gjør dette, og det er nesten ikke mulig å lure systemet. Det virker litt amatørmessig, eller uforsiktig. De må jo skjønne at vi har tilgang til dette elektronisk, sier Galtung.