Han har gitt uttrykk for at han har det bra, og at han vil komme hjem om kort tid.