Gutten var full og rasende, og ristet jenten før han begynte å slå løs på henne. Et vitne som til-feldigvis kom forbi, har forklart at det så ut som gutten slo mot en boksesekk. Jenten tok imot slagene uten å beskytte seg, og virket hjelpeløs.

Bakgrunnen for overfallet skal ha vært at jenten kom med nedsettende kommentarer til 17-åringen. Han er tidligere dømt to ganger for legemsfornærmelse.

Bergen tingrett dømte ham til betinget fengsel i tretti dager og en bot på 5.000 kroner. Dommer Gunnar Torkildsen mener det ville vært naturlig å dømme gutten til ubetinget fengsel, men påpeker at gutten er svært ung, og at jenten har forklart at hun hadde et medansvar for tingenes utvikling.