Ordførerne i 166 kommuner kan glede seg over at de kan dele 730 millioner nye kroner fra staten.

Bergen får nær 39 millioner kroner ekstra, Askøy får ti millioner kroner.

Regjeringen varslet tidligere i uken at kommunene får 2,5 milliarder kroner i økt tilskudd til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 730 av disse millionene skal gå til kommuner som har bygd ut slike plasser siden den nåværende ordningen ble innført i 2008.

Her kan du se listen over alle kommunene som får og hvor mye de får.

19 kommuner i Hordaland får økt tilskudd og syv kommuner i Sogn og Fjordane.

Kommunaldepartementet har nå lagt ut en liste over tilskuddene til de enkelte kommunene. Økningen variere fra noen hundre tusen kroner til nærmere 40 millioner for den enkelte kommune.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier at kommuner som allerede har bygd ut omsorgsboliger under den nåværende ordningen, ikke skal komme dårligere ut enn de som skal bygge. Pengene er en ekstra «gavepakke» som skal gå til økt velferd i kommunene.

Disse får mer penger
Kommune Opprinnelig tilskudd Justert tilskudd Økning i kr
Bergen 104 998 000 143 984 333 38 986 333
Sveio 17 750 000 23 666 667 5 916 667
Stord 6 052 000 8 911 833 2 859 833
Fitjar 1 208 000 1 610 667 402 667
Kvinnherad 2 779 000 4 168 500 1 389 500
Odda 5 861 000 7 814 667 1 953 667
Ullensvang 554 000 738 667 184 667
Voss 1 251 000 1 778 000 527 000
Kvam 2 497 000 3 232 500 735 500
Fusa 1 997 000 2 995 500 998 500
Os (Hordaland) 7 501 000 10 113 167 2 612 167
Austevoll 12 000 000 16 000 000 4 000 000
Sund 1 670 000 2 505 000 835 000
Fjell 7 899 000 10 532 000 2 633 000
Askøy 29 939 000 39 985 333 10 046 333
Osterøy 1 670 000 2 505 000 835 000
Radøy 254 000 338 667 84 667
Austrheim 5 200 000 7 800 000 2 600 000
Masfjorden 1 490 000 2 235 000 745 000
Flora 4 400 000 6 600 000 2 200 000
Høyanger 1 100 000 1 500 000 400 000
Årdal 2 400 000 3 600 000 1 200 000
Luster 2 589 000 3 883 500 1 294 500
Førde 10 860 000 16 087 500 5 227 500
Vågsøy 480 000 720 000 240 000
Gloppen 3 000 000 4 500 000 1 500 000

Kilde: Kommunal— og regionaldepartementet