De aller fleste sakene dreier seg om grunneiere som mister mindre deler av tomten, eller som får endret atkomsten sin, forteller Turid Gai, som er ansvarlig for grunnerverv på bybanekontoret.

– Det er som oftest snakk om striper: av en hage, murer som må rives eller tilkjørselen som må endres, sier Gai.

Hun har hatt det travelt de siste månedene. I desember ble 166 grunneiere varslet om at deres tomter vil bli berørt av Bybanen. Deretter har Gai og hennes kolleger forhandlet direkte med hver enkelt.

Håper på avtaler

– Målet er å komme til en minnelig ordning med flest mulig, sier hun.

Hittil har rundt 90 av grunneierne skrevet under på arbeidsavtaler. Det betyr at kommunen får tillatelse til å starte arbeidet på tomten, og at forhandlingene om en erstatning fortsetter. I en del av sakene skal kommunen kun låne tomten under anleggsperioden.

– Vi er fornøyde med prosessen hittil, og tror vi vil bli enige med flere utover våren, sier Gai.

Selv om ikke alle sakene er ferdigforhandlet, vil byrådet 7. mars vedta ekspropriering av 157 ulike arealer. Sakene som det ikke oppnås enighet i går videre til skjønnsretten. Gai regner med at avgjørelsene derfra kommer våren 2008.

Frykter ikke sprekk

– Det kommer an på om tomten er bebygd, hva den har vært brukt til og mange andre forhold, påpeker hun.

Bybanedirektør Rune Haugsdal sier det er satt av «en god del millioner» til erstatninger til grunneiere. Han tror det er tatt tilstrekkelig høyde for disse utgiftene i budsjettet.

Han frykter ikke at konflikter med grunneiere skal forsinke Bybanen ytterligere.

– Vi er ute i god tid for å ta hensyn til det som finnes av ankemuligheter. Vi trenger adgang til eiendommer når vi skal bygge, derfor er vi også opptatt av å flest mulig arbeidsavtaler, sier han.