Over 45 000 kjøretøy som blant annet mopeder, traktorer, snøscootere og veterankjøretøy risikerer å bli avskiltet, fordi eierne ikke har betalt årsavgiften.

Dette gjelder den tidligere personskadeavgiften (trafikkskadeavgiften), som fra i år er en del av årsavgiften. Personskadeavgiften ble tidligere krevd inn av forsikringsselskapene som en del av forsikringspremien på kjøretøyet.

Oslofolk verst i landet

På landsbasis er det nå 9 prosent av dem som opprinnelig fikk tilsendt krav, som mottar avskiltingsvedtak i posten. Oslo er fylket med flest avskiltingsvedtak, der er det nå 18,4 prosent som får sitt kjøretøy vedtatt avskiltet.

Sogn og Fjordane er de flinkeste til å gjøre opp for seg. Der får 5,5 prosent avskiltingsvedtak i posten. 913 bilister har ikke betalt årsavgiften i Sogn og Fjordane.

Sund verst i Hordaland

Bergenserne er nest verst i Hordaland. 1640 bergensere har ikke betalt avgiftene, det utgjør 17.5 prosent av kjøretøyene. Sundsokningene slår likevel bergenserne som dårligste betalere. I Sund kommune er det 57 bileiere som ikke har betalt, det utgjør 18,94 prosent av kjøretøyene. Det gjør sundsokningene til og med verre enn oslofolk.

Får vedtak om avskilting

Det ble i august skrevet ut avgift på 509 000 kjøretøy innenfor disse gruppene. I oktober ble det så sendt ut purring på 92 000 kjøretøy. Over halvparten av purringene er betalt, men fremdeles er det over 45 000 kjøretøy som det ikke er gjort opp for. Eierne av disse kjøretøyene får nå vedtak om avskilting i posten.

Kan tvangsinnfordre Tollvesenet vil i løpet av desember oversende ubetalte krav til Statens Innkrevingssentral for tvangsinnfordring. Ved tvangsinnfordring vil det kunne bli foretatt lønnstrekk eller bli tatt pant i eiendeler for å dekke det skyldige beløpet. Tvangsinnfordringen kan medføre ekstra utgifter, det er derfor fornuftig å gjøre opp for seg nå.

Kravene blir sendt ut til dem som sto som registrerte eiere i motorvognregisteret 1. januar i år. Dersom kjøretøyet har blitt tatt ut av bruk i løpet av året, bør eierne sørge for å få avskiltet kjøretøyet før årsskiftet, slik at de ikke mottar krav om årsavgift til neste år.

2004 er første året det skrives ut årsavgift for disse kjøretøyene. Derfor foreligger det ikke sammenliknbare tall fra tidligere år.

KLIPPE KLIPPE: TOLLINSPEKTØR MARIT SALVESEN er ute og klipper bilskilt. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK