Det dreier seg ikke bare om nye brukere, men også om de som skal ha nye stoler eller tilpasning.

Geir Rune Folgerø, avdelingsleder for logistikkavdelingen ved NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, sier at det er stor pågang etter nye rullestoler akkurat nå, og at det nok kan ta litt lengre tid enn ellers i året, men at man stort sett har kontroll på køene.

— Målsettingen vår er at i 75 prosent av sakene skal det ikke ta mer enn tre uker fra vi har søknaden på bordet til rullestolen eller andre tekniske hjelpemidler er på plass. Den målsettingen klarer vi stort sett å oppfylle. Men det hender at vi får inn litt mer kompliserte saker som det tar lengre tid å behandle. Det kan hende dette er en slik sak uten at jeg kjenner detaljene, sier Folgerø.

I den siste tiden har man hatt problemer med personale på den tekniske siden, men nå er det hentet inn ekstrapersonell som skal få fortgang i sakene, sier han.

Seniorrådgiver Ole Vorland i byrådsavdeling for helse og omsorg sier at kommunen har et eget kriselager for rullestoler som kan skaffes på et par dagers varsel. Men dette er enkle og midlertidige modeller som bare er egnet for kortvarige transporter fra et rom til et annet.