— Folk må bare komme her og se om de kan finne igjen sykkelen sin, hvis den er blitt stjålet eller er mistet, sier Tor Gjenjen, sykkelansvarlig hos Falken.

Han planlegger en ny sykkelauksjon i august.

— Da kan man gjøre et kupp, sier Falkens sykkelansvarlige.