EINAR H.G. SPANG

Fjord1 sitt bemanningsbehov på strekningen ligger på 90-100 personer. Fergesjef Svein Solheim i Fjord1 sier at selskapet vil hente folk fra lokalmiljøet der fergene opererer. Dersom dette blir en realitet betyr det likevel at 60-70 personer må finne seg en annen jobb.

Ingen krise for HSD

— Vi er selvsagt trist og skuffet over at vi ikke fikk anbudet, men det behøver slettes ikke bety noen forverring av selskapets resultat, sier administrerende direktør Geir Aga i HSD Sjø til Bergens Tidende.

— Hvordan kunne forskjellen i anbudene være så store?

— Vi mener at vi har levert et realistisk anbud. Vi mener det er behov for ferger med større kapasitet for å få en grei avvikling i de trafikktunge periodene, og at fergene bør ha litt større fart for å kunne holde ruteplanen, sier Aga.

30 prosent av fergeaktivitet

— Hva betyr tapet av anbudet for selskapet?

— Sambandet Halhjem-Sandvikvåg utgjør ca. 30 prosent av vår totale fergevirksomhet og står for en omsetning i størrelsesorden 120 millioner. På denne type kontrakter er det små marginer, slik at utslaget av bortfall av kostnader og inntekter ikke behøver å påvirke resultatet, sier Aga

Over en treårsperiode har HSD Sjø økt sin totale omsetning fra 606 mill. kroner til 681 mill. mens resultatet har skrumpet fra 38 til 25 millioner. Første halvår i år viste en positiv resultatutvikling fra syv millioner i 2003 til 17 millioner i 2004.

Nye utfordringer

— Når Fjord1 overtar de to fergestrekningene fra 2007 vil vi ha fire ferger som vi kan sette inn på andre samband. Sammen med Stavangerske sine tre ferger som blir ledige fra Arsvågen-Mortavika, så har vi syv gode ferger vi kan konkurrere på andre fergesamband med. Første utfordring her blir strekningen Flakk-Rørvik ved Trondheim. Der blir nytt anbud avgjort i mars.

Nyheten påvirket i går ikke aksjekursen til HSD ASA.