I brevet til samferdselsminister Marit Arnstad ber kommunetoppene om at det midte alternativet med bro over Bjørnafjorden blir lagt til grunn for den videre planleggingen av fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger.

Hilsen 455.000

Brevet er undertegnet av ordførerne i Stord, Bømlo, Fitjar, Austevoll, Tysnes, Sveio, Haugesund, Meland, Tysvær, Askøy, Sund, Vindafjord, Fjell og Karmøy. I tillegg har byrådsleder Monica Mæland skrevet under brevet, som sendes fredag.

De 12 hordalandskommunene utgjør 370.000 innbyggere, noe som er 75 prosent av befolkningen.

— Det må jo bety noe at en så stor andel av Hordalands befolkning ønsker bro, sier ordfører Kjetil Hestad i Tysnes.

De fire rogalandskommunene utgjør for øvrig rundt 85.000 innbyggere.

- Må knytte seg til indre fylket

I brevet heter det at veien skal knytte Bergen og Stavanger tettere sammen, og at det må gjøres med kortest mulig reisetid. Det vil føre til et tettere bo – og arbeidsmarked i et område med svært høy verdiskaping og et stort behov for kompetanse.

Samtidig skriver ordførerne at det er viktig at nye E39 kommer hele fylket til gode, og at det må gjøres nødvendige prioriteringer for å vurdere hvordan indre del av Hordaland best kan knyttes sammen opp mot E39.