Akkurat nå ligger det 30 personer med mistenkt eller bekreftet svineinfluensa på Haukeland universitetssykehus,

To av disse pasientene ligger på intensivmedisinsk seksjon. Seksten av dem har kommet inn i løpet av det siste døgnet.

Sykehuset ønsker ikke å opplyse verken alder eller om pasientene er i noen av risikogruppene.

— Vi går ikke ut med klinisk informasjon om pasientene, sier overlege Per Espen Akselsen ved Seksjon for smittevern ved Haukeland universitetssykehus.

Utløser ikke pandemiberedskap Til tross for at stadig flere blir smittet, har ikke sykehuset utløst pandemiberedskapen.

Kommunikasjonsavdelingen opplyser at så lenge sykehuset kan drive som normalt, vil dette ikke bli nødvendig. Men dersom det blir innlagt så mange at det ikke er mulig, så er sykehuset klar for det.

Det blir holdt jevnlige møter for å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige å sette i verk i forhold til beredskapsplanen.

Flest pasienter på Haukeland

Ifølge Aftenposten.no er Haukeland nå det sykehuset i landet med fleste svineinfluensa-pasienter. Denne oversikten over antall pasienter ble laget tirsdag morgen, og er ikke lenger helt oppdatert:

  • Rikshospitalet: 3 på intensivavdeling
  • Ullevål Universitetssykehus: 17 på sengepost, ingen på intensivavdeling
  • Akershus Universitetssykehus: 12 på sengepost, 2 på intensivavdeling
  • Sykehuset i Vestfold: 4 på sengepost, ingen på intensivavdeling
  • Sørlandet sykehus: 2 på sengepost, 1 på intensivavdeling
  • Stavanger Universitetssjukehus: 2 sengepost, ingen på intensivavdeling
  • Haukeland Universitetssykehus: 24 på sengepost, 1 på intensivavdeling
  • St. Olavs hospital, Trondheim: 9 på sengepost, 1 på intensivavdeling
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø: 2 på intensivavdeling**Les også:

Dør av lungesvikt**