Det er snakk om bolignære arealer med stor betydning for allmenn tilgjengelighet til strandsonen. Kommunen skal gjennomføre arbeidet over fem år, og staten medvirker med årlige beløp. I inneværende år blir det gitt 1 million kroner i støtte.

Totalt er det gitt nye tilsagn om statlig støtte med i alt cirka 10 millioner kroner til sikring av 48 friluftsområder fordelt på 18 kommuner over hele landet.

— Dette viser god fremgang i samarbeidet mellom kommunene og staten om sikring av strandperler og andre viktige friluftsområder for allmennheten, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Hordaland

I Hordaland har for øvrig følgende steder fått tilsagnsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning over statsbudsjettet:

Legland-Strandvik i Fusa : Nydelig strandområde ved fjorden med badevik og svaberg, cirka 30 dekar.

Ormhilleren i Øygarden : Utfartsparkering til mye brukt friluftsområde med fin badestrand.

Sogn og Fjordane

Vikøyri i Vik kommune i Sogn og Fjordane får vel 1 million kroner i støtte for å sikre viktig badeplass i Vik sentrum med tilliggende museum og parkanlegg. Sanering av skjemmende bygg for å gjenskape naturlig vik ved sjøen.