Regjeringen legger fredag fram en stortingsmelding om lokaldemokrati.

– Den viser at lokaldemokratiet står sterkt i Norge, men at en gruppe deltar for lite i de lokale bestemmelsene. Det er ungdom. Vi ønsker at ungdom skal engasjere seg sterkere, også ved valg, sier kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Gjelder noen kommuner

Regjeringen åpner dermed for forsøk med stemmerett for 16-åringer i noen kommuner ved lokalvalget i 2011.

– Jeg er veldig glad for det og håper det vil bety at også flere 17-, 18- og 19-åringer kommer til å gi sin stemme, sier Kleppa.

Hvilke kriterier som stilles og hvilket omfang forsøksordningen skal få kommer regjeringen tilbake til senere.

Sa nei i 2006

I 2006 sa daværende kommunalminister Åslaug Haga (Sp) nei til å gi 16-åringer stemmerett i lokalvalget. Hun ville heller ikke sette i gang forsøk. Flere kommuner hadde da søkt om å få sette i gang en prøveordning med stemmerett for 16-åringer.

Regjeringen har også vurdert lovfesting av ungdomsråd.

– Vi i regjeringen ønsker at kommunene i enda større grad enn i dag skal lytte til ungdom. Vi har vurdert å lovfeste ungdomsråd, men konkludert med at det må lokaldemokratiet avgjøre, sier Kleppa.

Synes du 16-åringer bør få stemmerett? Si din mening i kommentarfeltet.