Borgarting lagmannsrett har besluttet å lukke dørene når en 16 år gammel gutt for første gang må vitne om et seksuelt overgrep som Erik Andersen er tiltalt for å ha begått for åtte år siden.

Lagmannsretten bestemte mandag at tilhørere ikke får være til stede, og at pressen må sitte i et annet rom med overføring av lyd og bilde når den hittil yngste av de fornærmede i lommemannsaken skal forklare seg tirsdag.

Da saken gikk for Follo tingrett i fjor, var gutten for ung til å møte i retten, og domstolen fikk derfor i stedet avspilt dommeravhør som var innspilt på video. Overgrepet mot gutten, som bare var åtte år da det skal ha blitt begått, er blant de groveste i tiltalen mot Erik Andersen.

I Follo tingrett ble den 58 år gamle bergenseren kjent skyldig etter tiltalen, men han nekter for i det hele tatt å ha vært på det aktuelle stedet i Vest-Agder i 2002 og har derfor anket skyldspørsmålet på dette punktet.

Erik Andersen har anket fem av de totalt 74 forholdene i tiltalen fra Follo tingrett. Han har også anket dommen om ni års forvaring med en minstetid på seks år. I stedet vil hans forsvarer argumentere for ordinær fengselsstraff når spørsmålet om straffeutmåling kommer opp i lagmannsretten.