Guten var førar av ein lett motorsykkel. I følgje operasjonsleiar Per Stiegler er det ikkje mistanke om promille eller høg fart.