— Det var bare et eksperiment. Jeg hadde aldri trodd at det faktisk gikk, sier Carl Fredrik Schønhardt.

Sekstenåringen tastet inn eget navn og personnummer, bekreftet at han tjente mer enn 200.000 i året og skiftet ut fødselsåret fra 1990 til noe på 80-tallet. Noen uker senere fikk han tilsendt et MasterCard med kredittgrense på 10 000 kroner fra kortselskapet EnterCard.

Vil politianmelde

— Dette må være det eneste tilfellet der noe slikt har forekommet. Det er ingenting galt med våre sikkerhetsrutiner, sier administrerende direktør i EnterCard Norge AS , Freddy Syversen .

Kortselskapet kjøper en tjeneste av Posten Norge som kontrollerer opplysningene i kredittkortsøknaden, og EnterCard har ifølge Syversen ingen annen måte å fange opp misbruk på. Syversen tar ikke selvkritikk på selskapets vegne, og mener at problemet ikke er deres kontrollsystem men at det her er gitt bevisst feilinformasjon.

— Det denne gutten gjør er mer alvorlig enn en rutinesvikt hos oss. Vi vurderer å gå til politianmeldelse for dokumentforfalskning, sier Syversen.

— Det vi også må stille spørsmål ved er Posten Norges rutiner og om offentlige myndigheters beslutning om å bruke dem som kontrollinstans er god nok, legger han til.

- Skremmende enkelt

— Det er skremmende at det er så enkelt for en mindreårig å oppgi falsk fødselsdato og få flere tusen kroner. Dette må jo være en gedigen rutinesvikt, sier Carl Fredriks far, Alf Schønhardt.

Schønhardt mener at kortselskapet burde være profesjonelle nok til å være positive til at svikt i kontrollrutinene blir oppdaget.

— I utgangspunktet har han jo begått dokumentforfalskning. Men kortselskapene har på den annen side et samfunnsmessig ansvar for å skjerpe sikkerhetsrutinene dersom de faktisk ønsker en ordentlig kontroll, sier han.

- Ikke ansvarlig for gjelden

Strafferettslig er Carl Fredrik Schønhardt over lavalderen, og vil derfor kunne politietterforskes i saken. Hvorvidt dette blir gjort vil være opp til politi og påtalemyndighet, opplyser professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Johan Giertsen.

Dersom han hadde brukt pengene, ville han imidlertid ikke blitt ansvarlig for gjelden.

— Atten år er nedre grense for å påta seg gjeld, og den gjelder uavhengig av om kortselskapet visste at han var mindreårig, sier Giertsen.

Kredittkortselskaper er underlagt Kredittilsynets myndighet, men ansvaret for kontrollrutiner er ikke nærmere regulert.

— Dette er et område som stort sett er selvregulerende. Den som har interesse av å ikke bli lurt vil også være tjent med strenge kontrollmekanismer, sier seksjonsleder i Kredittilsynet, Kjell Arne Aasgaarden.

Aasgaarden har inntrykk av at tildeling av kort til mindreårige forekommer svært sjelden, og at det er vanskelig å gi regler som utelukker dette hundre prosent.

— Vi er kanskje ikke engang interessert i helt sikre systemer. Det ville bety at det ble en veldig høy terskel for å skaffe seg kredittkort, sier han.

Odd Mehus