Ulykken skjedde i jernbaneovergangen ved Hellestraumen bro, like før klokken to i går ettermiddag.

Den omkomne kom kjørende på moped fra Dale. Da han krysset planovergangen ble han påkjørt av et lokaltog på vei fra Bergen til Myrdal.

Den omkomne ble kastet i vannet i sammenstøtet. Førstehjelp ble forsøkt, men forgjeves.

Operasjonssentralen ved Hordaland politidistrikt fikk melding om ulykken klokken 13.57. Den omkomne hadde mopedførerbevis og kjørt en moped han hadde lånt av en kamerat.

Kastet i vannet

Ifølge operasjonsleder Per Stiegler ved Hordaland politidistrikt tyder alt på at ulykken er et tragisk uhell. Intet tyder på at sikringstiltakene ved overgangen ikke har fungert slik de skulle.

To UP-patruljer som var like i nærheten var de første som ankom stedet.

Da sto toget over planovergangen, og bommene var nede på begge sider, ifølge Stiegler.

Kryssende tog ved planovergangen ved Hellestraumen bro varsles med lys og lydsignaler, og bommene senkes.

Men overgangen er sikret med såkalte halvbommer, slik at det er god plass for en mopedfører å kjøre over selv om bommene er nede.

Selv en liten personbil kan ta seg forbi bommene når de er nede.

Krisegruppe

De nærmeste pårørende, foreldre og søsken, ble varslet like etter ulykken, sier kommunelege i Vaksdal, Oddvar Dale.

Dale leder kommunens krisegruppe, som blant annet skal bistå pårørende og venner ved slike tragiske hendelser som i går.

I går kveld var venner og pårørende samlet ved ulykkesstedet. Det ble tent lys, og Dale orientere om hva som hadde hendt.

Både før og etter samlingen på ulykkesstedet var det åpent hus i Røde Kors-lokalene i Dale.

Av hensyn til de pårørende ble ikke identiteten til den omkomne offentliggjort i går.

Brukt av mopedister

Gamleveien mellom Dale og Stanghelle er mye brukt av blant andre mopedister, sier lensmann Kjell Ove Baardtvedt i Vaksdal. Veien blir også brukt av syklister og til turgåing. Ellers er den lite trafikkert. Men mopedistene foretrekker ofte å kjøre her, fordi de slipper de lange tunnelene på hovedveien.

Jernbaneovergangen der ulykken skjedde er lite oversiktlig for den som krysser sporet. Spesielt gjelder det for tog som kommer fra Bergen. Her er det bare cirka 150 meter fra toget kommer rundt svingen til det når planovergang.

Krisehjelp

Etter ulykken ble det tatt promilleprøve av lokføreren. Den viste intet utslag. Etter cirka en time kjørte lokføreren toget videre til Dale, der nye folk fra NSB tok over.

Det ble også tatt blodprøve av lokføreren og han ble avhørt av politiet som skal etterforske ulykken.

— Lokføreren har vært i kontakt med NSBs støtteapparat som er organisert gjennom bedriftshelsetjenesten, sier vakthavende informasjonssjef i NSB Åge-Christoffer Lundeby. Dette er rutine når NSBs personell blir utsatt for store følelsesmessige påkjenninger.

OMKOM: Gamleveien mellom Dale og Stangheller mye brukt av mopedførere for å unngå de lange tunnelen på hovedveien. I går omkom en 16 år gammel mopedist i jernbaneovergangen ved Hellestraumen bro. FOTO: EIRIK BREKKE