Lørdag klokken 14 blir det minnestund på ulykkesstedet. Trafikken vil bli dirigert utenom Hopeflaten så lenge seremonien pågår.

Det var ingen andre biler innblandet i ulykken, som skjedde omkring midnatt.

— Bilen kom kjørende Nordover på Hopeflaten da den fikk sleng og skar av veien. Bakparten smalt inn i en fjellknaus, før bilen ble slengt ut igjen i veien, sier lensmann Einar Vatne på Lindås og Meland lensmannskontor til bt.no.

Den 16-årige passasjeren døde på stedet, mens sjåføren kom fysisk nærmest uskadd fra hendelsen. Han skal imidlertid være i sjokk, og ble kjørt til sykehus for kontroll.

18-åringen ble rutinemessig fratatt førerkortet og måtte avlegge blodprøve. Men det er ingen mistanke om at han har kjørt i ruspåvirket tilstand.

— Det gjenstår mye etterforskning. Blant annet skal Biltilsynet gjøre en beregning av farten. Det var lite bremsespor på stedet, sier Vatne.

Ulykken skjedde på riksveg 57, på en relativt rett vegstrekning der fartsgrensen er 80 km/t. Hopeflaten ligger like ved kommunegrensen mellom Lindås og Austrheim kommune, like før Statoil-stasjonen på Mongstad.

De to guttene kom fra Knarvik i sør og var på vei til Austrheim da ulykken skjedde.