Denne gruppen topper risikostatistikken med 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenlignet med gjennomsnittet av MC-førere.

Gruppen har 75 ganger høyere risiko per kilometer enn en gjennomsnittlig bilist, går det fram av en ny rapport fra transportøkonomisk institutt (TØI).

Ungdomskjøretøy

Undersøkelsen tyder på at omfanget av motorsykkelkjøringen i Norge er mindre enn man tidligere har beregnet: Dette gjelder særlig for lett motorsykkel. Den viktigste grunnen er at motorsykkel i stadig mindre grad er et ungdomskjøretøy. Motorsykler er oftere enn før eid og kjørt av middelaldrende som har dette som et supplement til bilhold.

En følge av dette er at gjennomsnittlig årlig kjørelengde går ned. Middelaldrende motorsyklister kjører ikke så mye som unge MC-ere gjorde før.

I tillegg kjører færre med passasjerer enn tidligere, og totalt innebærer det at kjørte kilometer for fører og passasjer på lett motorsykkel bare er halvparten så stort som man tidligere har antatt.

Sesongforskjeller

Mens tung MC brukes mest i juli, det vil si i sommerferien, viser studien at lett MC i større grad brukes om våren og forsommeren samt om høsten.

Lett MC brukes også relativt mer på vanlige ukedager enn tung MC. Det tyder på at lett motorsykkel i større grad brukes til daglige skole— og arbeidsreiser enn tung motorsykkel.